Những cách đuổi ruồi vĩnh viễn ra khỏi nhà dưới đây đã được nhiều gia đình, quán ăn áp dụng thành công.