Thuốc diệt chuột sinh học Klerat dạng viên, chuột chết ngoài sáng, gói 1kg

248,000 

Còn hàng